News & ActivitySave Our Elephants


โครงการรักษ์ช้าง - Save Our Elephats Project

บัดเจ็ท ประเทศไทย ได้ทำโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากกมาย อย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตามนโยบายรถเช่าสีเขียวรายแรกของประเทศไทย นอกจากโลก สังคม และสิ่งแวดล้อม ทางบัดเจ็ทยังมีโครงการดีๆ สำหรับเพื่อร่วมโลกอีกด้วย นั่นคือช้างไทย ซึ่งกำลังเหลือน้อยและต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการร่วมกันอนุรักษ์ ให้อยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป โดยโครงการนี้บัดเจ็ทได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆ นี้ด้วย ทุกครั้งที่คุณเช่าและขับรถอีโค่คาร์ รักษ์ช้าง ที่ตกแต่งด้วยสติ๊กเกอร์ลายการ์ตูนช้างไทย รายได้จากการเช่ารถส่วนหนึ่ง จะนำมาบริจาคเข้ามูลนิธิการกุศล และกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ช้างไทย อย่าลืมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ช้างไทยกับเราบัดเจ็ท นะนะครับ

รายรับ
ค่าเช่าสมทบบริจาค ต.ค. 55 บาท
ค่าเช่าสมทบบริจาค พ.ย. 55 บาท
ค่าเช่าสมทบบริจาค ธ.ค. 55 บาท
รายจ่าย
ค่าเช่าสมทบบริจาค ต.ค. 55 บาท
ค่าเช่าสมทบบริจาค พ.ย. 55 บาท
ค่าเช่าสมทบบริจาค ธ.ค. 55 บาท
ยอดเงินคงเหลือ บาท

ท่านสามารถร่วมบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ บัดเจ็ท ประเทศไทย ทุกสาขา หรือบริจาคโดยตรงที่มูลนิธิเพื่ออนุรักษ์ช้างไทยต่างๆ ดังนี้

  • ชื่อมูลนิธิ
    ที่อยู่
    หมายเลขติดต่อ
    เวปไซต์
    และหมายเลขบัญชีธนาคารต่างๆ

“บัดเจ็ท” ปลูกป่าให้ช้าง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

More Info