รถเช่าบัดเจ็ท เปิด 2 สาขาใหม่ สู่ 2 นคร “นครพนม และ นครศรีฯ”รถเช่าบัดเจ็ท เปิด 2 สาขาใหม่ สู่ 2 นคร “นครพนม และ นครศรีฯ”

รณชัย จินวัฒนาภรณ์ กรรมการบริหาร (4 จากซ้าย) ,วันชัย ตั้งพานิชดี กรรมการผู้จัดการ (3 จากซ้าย) , พันทิพา โลจายะ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (5 จากซ้าย) และภิรายุ อุปลา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (2 จากซ้าย) บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จำกัด ผู้ให้บริการรถเช่า “บัดเจ็ท” ร่วมพิธีเปิด 2 สาขาใหม่ สู่ 2 นคร คือ นครพนม และ นครศรีธรรมราช รวมเป็น 26 สาขาทั่วประเทศ เพื่อรองรับตลาดท่องเที่ยวและภาคธุรกิจ ณ บัดเจ็ท สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ.