“บัดเจ็ท” สนับสนุนรถยนต์สำหรับออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่“บัดเจ็ท” สนับสนุนรถยนต์สำหรับออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. เป็นประธานเปิดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้า พอ.สว. เพื่อออกหน่วยตรวจรักษาประชาชนในถิ่นทุรกันดารของ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รถเช่า "บัดเจ็ท" โดย บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จำกัด (ในเครือสหพัฒน์) นำรถยนต์พร้อมพลขับไปสนับสนุนบริการรับ-ส่งฟรี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 พร้อมบริจาคน้ำดื่มบัดเจ็ท 4,200 ขวด สำหรับใช้ในกิจกรรมออกหน่วย.