“บัดเจ็ท” ร่วมฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบมหาอุทกภัย“บัดเจ็ท” ร่วมฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบมหาอุทกภัย

คุณวันชัย ตั้งพานิชดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จำกัด ร่วมส่งมอบห้องเรียนและภูมิทัศน์ซึ่งได้รับการปรับปรุงและฟื้นฟูโดยบริษัทฯ แด่โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัยและโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง หลังได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม โดยมีอาจารย์สังวาลย์ มีใจดี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม.