“บัดเจ็ท” จัดแรลลี่การกุศลเพื่อช้าง “Budget Charity Green Rally 2012”“บัดเจ็ท” จัดแรลลี่การกุศลเพื่อช้าง “Budget Charity Green Rally 2012”

“บัดเจ็ท” จัดแรลลี่การกุศลเพื่อช้าง “Budget Charity Green Rally 2012” นำกลุ่มลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณสัมผัสกับการเดินทางสุดพิเศษก่อนใคร ด้วยรถ “Honda All New CRV” จำนวน 50 คัน ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ –เขาใหญ่ ไปร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม ปลูกพืชเป็นอาหารให้ช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ ภายใต้โครงการรักษ์ช้าง “Budget Save Our Elephants”