“บัดเจ็ท” สนับสนุนรถยนต์สำหรับออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.หวัดเชียงใหม่“บัดเจ็ท” สนับสนุนรถยนต์สำหรับออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.หวัดเชียงใหม่

"บัดเจ็ท" ร่วมให้การสนับสนุนรถยนต์สำหรับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาฟรีแก่ประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดารของอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้า พอ.สว. ครั้งที่ 7 ” ณ จังหวัดเชียงใหม่