News & ActivityActivity / CSR


“บัดเจ็ท” จัดแรลลี่การกุศลเพื่อช้าง “Budget Charity Green Rally 2012”

More Info

“บัดเจ็ท” ร่วมฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบมหาอุทกภัย

More Info

“บัดเจ็ท” สนับสนุนรถยนต์สำหรับออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.หวัดเชียงใหม่

More Info

“บัดเจ็ท” สนับสนุนรถยนต์สำหรับออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

More Info

“บัดเจ็ท”เปิดตัว โครงการรถเช่าสีเขียว “Budget Go Green Rent Clean”

More Info

“บัดเจ็ท” สนับสนุนรถยนต์สำหรับออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

More Info

บัดเจ็ท สนับสนุนรถยนต์สำหรับออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่ อ. ท่าสองยาง จ. ตาก

More Info