News & ActivityActivity / CSR


“บัดเจ็ท” จัดแรลลี่การกุศลเพื่อช้าง “Budget Charity Green Rally 2012”

More Info

“บัดเจ็ท” ร่วมฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบมหาอุทกภัย

More Info

“บัดเจ็ท” ร่วมสนับสนุนรถยนต์สำหรับออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

More Info

“บัดเจ็ท” ร่วมสนับสนุนรถยนต์สำหรับออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

More Info

“บัดเจ็ท”เปิดตัว โครงการรถเช่าสีเขียว “Budget Go Green Rent Clean”

More Info

รถเช่าบัดเจ็ท สนับสนุน พอ.สว. ออกหน่วยในถิ่นทุรกันดาร

More Info